เรียน SAT เพื่อเตรียมสอบสู่คณะในฝัน ติว SAT หลักสูตรเข้มข้น

การสอบ SAT คือ รูปแบบการสอบตามหลักสูตรมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ถนัดในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อนำคะแนนใช้ยื่นเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในเมืองไทย (เน้นภาคอินเตอร์) และต่างประเทศ การเรียน SAT ภายใต้หลักสูตรที่เข้มข้นและติว SAT กับติวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพย่อมช่วยเพิ่มโอกาสให้กับน้อง ๆ ทุกคนได้มากขึ้นติว SAT ที่ไหนดี

แนะนำเลือกติว SAT กับ CHULATUTOR ด้วยประสบการณ์ด้านนี้มายาวนานกว่า 20 ปี จึงเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของข้อสอบอยู่ตลอด ทุกคนจะได้เรียน SAT กับติวเตอร์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง ภายใต้หลักสูตรเข้มข้น เลือกคอร์สได้ทั้งสอนสดกลุ่มย่อย ติวตัวต่อตัว และเรียนออนไลน์ผ่านคลิปวิดีโอ มีเทคนิคที่นำไปใช้สอบได้จริงอีกเยอะมากหลักสูตร SAT

หลักสูตร SAT ของเรามีการคิดค้นและปรับเนื้อหาให้สอดคล้องกับแนวข้อสอบปัจจุบันมากที่สุด ดูแลโดยติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ ทุกรายวิชาที่สอนจึงมั่นใจได้ว่าน้อง ๆ ทุกคนจะรับความรู้กลับไปแบบครบถ้วน หลักสูตร SAT Math

เนื้อหาเบื้องต้นของ หลักสูตร SAT Math รายวิชาคณิตศาสตร์ที่ผู้เรียนทุกคนจะได้ทำศึกษาผ่านแนวทางการสอนที่เข้าใจง่าย มีดังนี้

Heart of Algebra 

- Number system (ระบบจำนวน)

- Basis Algebra (สมการพื้นฐาน)

- Slope of line (ความชันของเส้นตรง)

- Linear equation (สมการเชิงเส้น)

- Functions (ฟังก์ชัน)

- Inequalities (อสมการเส้นตรง)

Problem Solving and Data Analysis

- Ratio and Proportion (อัตราส่วน สัดส่วน)

- Percentage (ร้อยละ)

- Statistics (สถิติ)

- Probability (ความน่าจะเป็น)

- Unit Conversion (การแปลงหน่วย)

Passport to Advance Math 

- Exponents and Powers (ระบบเลขยกกำลัง)

- Polynomials (พหุนาม)

- Quadratic Equation and Quadratic Expression (สมการกำลังสอง)

- Radical and rational equations (แก้สมการติดรูท)

- Trigonometry (ตรีโกณมิติ)

Additional Topics on Math

- Lines and Angles (เส้นและมุม)

- Triangles (สามเหลี่ยม)

- Quadrilaterals (สี่เหลี่ยม)

- Circles (วงกลม)

- Surface Areas and Volume (พื้นที่ผิวและปริมาณ)


หลักสูตร SAT Reading

เนื้อหาเบื้องต้นของ หลักสูตร SAT Reading การอ่านภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนทุกคนจะได้ทำศึกษาเน้นด้านการอ่านภาษาอังกฤษให้เข้าใจพร้อมเทคนิคการอ่านจับใจความเพื่อตอบคำถามให้ทันตามเวลากำหนด ทั้งนี้ข้อสอบ Reading ส่วนมากมักเกี่ยวข้องกับ

- วรรณกรรมอเมริกาและวรรณกรรมโลก

- บทความด้านประวัติศาสตร์และสังคม และเอกสารหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของสหรัฐฯ หรือสุนทรพจน์บุคคลสำคัญของโลก

- บทความ วิทยศาสตร์

หลักสูตร SAT Writing


หลักสูตร SAT Writing การเขียนภาษาอังกฤษที่ผู้เรียนทุกคนจะได้ทำศึกษาคล้ายกับข้อสอบจริงโดยแบ่งเป็น 2 พาร์ท ได้แก่ Evidence-based Reading & Writing และ Writing and Language ซึ่งหัวข้อที่มักพบเจอบ่อย ๆ ในการสอบ เช่น ประวัติศาสตร์ สังคมศึกษา อาชีพ วิทยาศาสตร์ ขณะที่แนวทางการเรียนเพื่อนำไปใช้สอบจะใกล้เคียงกับข้อสอบจริงมาก อย่างการหาคำศัพท์ให้ตรงความหมายเดิม การหาหลักฐานในบทความ เรียบเรียงประโยคใหม่ให้มีใจความสมบูรณ์ ไวยากรณ์ภาษา เป็นต้น

คอร์ส SAT สอนสด กลุ่มย่อย

แนะนำคอร์ส SAT สอนสดแบบกลุ่มย่อย มีผู้เรียนในกลุ่มไม่เกินห้องละ 10 คน เรียนสดที่สถาบัน บรรยากาศสนุก ไม่เครียด แต่ได้ความรู้ครบถ้วน รวมถึงมีแบบทดสอบเสมือนข้อสอบจริงให้ลองทำ ติวเตอร์สอนเข้าใจง่ายพร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้คะแนนสอบดีขึ้นกว่าเดิม


คอร์สเรียน SAT สอนสด กลุ่มย่อย เหมาะกับใคร?

คอร์สเรียน SAT สอนสด กลุ่มย่อย เหมาะกับน้อง ๆ ทุกคนที่ต้องการติวเพื่อเข้าเรียนต่อกับคณะอินเตอร์ มหาลัยชั้นนำ และมีเวลาในการเรียนตามตารางเรียนชัดเจน

Review SAT Course

นี่คือตัวอย่างเล็กน้อยสำหรับน้อง ๆ ที่อยากนำมารีวิวให้ทุกคนมั่นใจ คอร์สเรียน SAT ของเราสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ มีแบบทดสอบให้ลองทำคล้ายกับข้อสอบจริง หากตั้งใจและมีจุดมุ่งหมายการสอบเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาโอกาสผ่านด้วยคะแนนที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก

เรียน SAT ตัวต่อตัว


คอร์สการติว SAT ตัวต่อตัว มีทั้งเรียนสดที่สถาบัน มีห้องส่วนตัวให้และการเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เลือกเรียนควบคู่ทั้ง 2 แบบก็ไม่มีปัญหา มีข้อสงสัยตรงไหนสอบถามกับติวเตอร์ได้ตลอด สอนละเอียด เจาะลึกเนื้อหาแบบเข้มข้น

คอร์สติว SAT ตัวต่อตัว เหมาะกับใคร?

คอร์สติว SAT ตัวต่อตัว เหมาะกับน้อง ๆ ที่มีเวลาน้อย ต้องการความรู้แบบครบถ้วนด้วยหลักสูตรเข้มข้นเพื่อนำไปใช้สอบ SAT ให้คะแนนออกมาดีตามเป้าหมายที่คาดหวังเอาไว้