ประวัติจุฬาติวเตอร์


จุฬาติวเตอร์ ได้ก่อตั้งเมื่อปี 2005 ได้เป็นการร่วมกลุ่มของรุ่นพี่ จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร ศิลปากร และมหิดล ในการกวดวิชาให้กับรุ่นน้องที่สนใจศึกษาต่อเข้าระดับ ปริญญาตรีของ มหาลัยรัฐ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง จุฬาฯ ธรรมศาสตร์ เกษตร ศิลปากร และมหิดล จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนานและโครง การอื่นของทางจุฬา ติวเตอร์ที่เกี่ยวกับการศึกษาไม่ว่า จะเป็นวิทยากรพิเศษนอกสถานที่ให้กับโรงเรียน หรือเขตการศึกษา ทำคลิป วีดีโอการสอนให้กับกลุ่มออกเก็งข้อสอบให้กับ eduzones.com (โครงการ TARO FREE NET) และอื่นอีก มากมายจนทำให้ สถาบันกวดวิชาจุฬาติวเตอร์เป็นที่ยอมรับของสื่อต่างๆ เช่น สยามธุรกิจ กรุงเทพ ธุรกิจ ไทยโพสต์ ข่าวสด ช่อง 5 Sanook.com และอื่นๆ ให้เป็นสถาบันกวดวิชาอินเตอร์ยอดนิยมในหมู่วัยรุ่น


เป้าหมายหลักของการเรียนพิเศษ

การเรียนพิเศษอาจเป็นเรื่องไม่จำเป็นหากนักเรียนทุกคนมีสติปัญญา ความสามารถและโอกาส ในการเข้าถึง ทรัพยากรการเรียนรู้ที่เท่าเทียมกัน แต่ทว่าความจริงมิได้เป็นเช่นนั้น นักเรียนบางคนอาจ มีพื้นฐานการ เข้าใจ วิธีคิด วิเคราะห์และความถนัดแต่ละวิชาที่แตกต่างกันไป บางคนอาจชำนาญวิชา คณิตศาสตร์มากกว่า จึงเป็นสาเหตุให้ทำ คะแนนได้มากกว่ามากกว่าวิชาอื่น ดังนั้นการเรียนพิเศษจะ ช่วยปรับพื้นฐาน แก้จุดอ่อน และเสริมจุดแกร่งด้วยเทคนิคต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ ในการทำโจทย์มากขึ้น

นอกจากนี้การเรียนการสอนภายในห้องเรียนตามแบบโรงเรียนทั่วไปก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่ง ผลให้เด็กต้อง ขวนขวายออกไปเรียนพิเศษหาความรู้เองนอกห้อง ประการแรก คือปริมาณเด็กนักเรียนต่อห้องมาก เกินกว่าที่ครูผู้สอนจะสอดส่องดูแลและแก้ไขจุดด้อยทางวิชาการได้อย่างใกล้ชิดทั้งหมด เด็กที่มีพื้นฐานต่างจากเพื่อนจะถูกทอดทิ้งไว้