IELTS คืออะไร ทำไมต้องสอบ? พร้อมข้อมูลแบบครบถ้วนทุกเรื่อง

IELTS หรือ International English Language Testing System เป็นอีกรูปแบบการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญและถูกนำไปใช้งานกันทั่วโลก ดังนั้นใครที่กำลังวางแผนอยากใช้คะแนนสอบดังกล่าวก็ต้องศึกษาข้อมูลอย่างครบถ้วนทุกด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นใจได้อย่างเต็มที่IELTS British Council สอบที่ไหน ?

สถานที่สอบ IELTS British Council แบ่งออกได้หลายจังหวัดขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้สอบที่จะเดินทางไป อย่างไรก็ตามเพื่อสร้างความมั่นใจและการวางแผนที่เหมาะสม จึงขอแนะนำสถานที่สอบซึ่งได้รับความนิยมจากผู้สอบจำนวนมาก

 • British Council Siam Square ซอย จุฬา 64 สยามสแควร์ กรุงเทพIELTS คืออะไร ?

IELTS คือ การสอบวัดระดับความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ผ่านการยอมรับจากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ ซึ่งการประเมินจะแบ่งออกเป็น 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking)IELTS ทำไมต้องสอบ ?

เป้าหมายสำคัญของผู้ที่เลือกสอบ IELTS เพื่อต้องการนำผลคะแนนที่ได้รับไปใช้ยื่นสมัครเรียนต่อต่างประเทศรวมถึงมหาวิทยาลัยอินเตอร์ หรือคณะที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นหลัก รวมถึงยังสามารถใช้เพื่อยื่นสมัครงานกับบริษัทข้ามชาติ สมัครงานต่างประเทศ ขณะที่บางคนใช้งานเพื่อการย้ายถิ่นฐานก็ได้เช่นกันใครบ้างที่ต้องสอบ IELTS ?

ทุก ๆ คนที่วางแผนต้องการเรียนต่อต่างประเทศที่เน้นใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักควรเลือกสอบ IELTS เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครเรียน หรือคนที่อยากสมัครเรียนในประเทศกับมหาวิทยาลัยอินเตอร์ สมัครเรียนกับคณะที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษ ใช้สมัครงาน หรือย้ายถิ่นฐานก็สามารถสอบได้ เพราะการทดสอบนี้ไม่ได้กำหนดเกณฑ์อายุ สมัครสอบ IELTS British Council อย่างไร ?

สถาบัน British Council คือหนึ่งในสถาบันที่มีการเปิดให้สอบ IELTS ดำเนินการโดยตรงจากประเทศอังกฤษ ซึ่งขั้นตอนการสมัครสอบไม่ยุ่งยาก ทำตามนี้ได้เลย

 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://www.britishcouncil.or.th/ 
 2. เลือกแถบด้านบน “การสอบ” และเลือก “IELTS”
 3. เลื่อนลงมาด้านขวามือจะเจอหัวข้อ “การสมัครสอบ” คลิกเข้าไปได้เลย
 4. เลือกประเภทการสอบที่ตนเองต้องการ ได้แก่ IELTS Academic, IELTS General Training, IELTS for UKVI, IELTS Life Skills จากนั้นกด “ค้นหาและสมัครสอบ”
 5. ยืนยันประเภทการสอบที่ต้องการ เลือกประเทศ สถานที่สอบ วัน-เวลา กรอกรายละเอียดตามที่หน้าเว็บระบุให้ครบถ้วน 
 6. ทำการชำระเงินให้เรียบร้อย สมัครสอบ IELTS IDP อย่างไร?

สถาบัน IELTS IDP เป็นอีกแห่งที่มีการเปิดสอบ IELTS ดำเนินการตรงจากประเทศออสเตรเลีย สามารถสมัครได้ตามขั้นตอน ดังนี้

 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://ielts.idp.com/book
 2. ลือกประเภทการสอบที่ตนเองต้องการ แบ่งเป็น 
  - IELTS Regular (Academic & General Training) เลือก “Registration for IELTS test” 
  - IELTS UKVI (Academic & General Training & Life Skills) เลือก “IELTS test for UKVI”
 3. เลือกประเทศ ประเภทการสอบ สถานที่สอบ วัน-เวลาสอบ
 4. กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนพร้อมอัปโหลดเอกสาร (สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาพาสปอร์ต)
 5. ทำการชำระเงินให้เรียบร้อยภายใน 24 ชม. จากนั้นจะได้รับอีเมลยืนยันตารางสอบ IELTS British Council สอบเมื่อไร

สำหรับผู้ที่เลือกสอบกับ IELTS British Council สามารถเข้าไปเช็กข้อมูลวัน-เวลา และตารางสอบได้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ https://www.britishcouncil.or.th/exam/ielts/dates-fees-locations ซึ่งทางศูนย์สอบจะมีการระบุข้อมูลเอาไว้ครบถ้วนทั้งการสอบแบบกระดาษและการสอบคอมพิวเตอร์ แต่ละเดือนจะมีการจัดสอบแตกต่างกันออกไปตารางสอบ IELTS IDP สอบเมื่อไหร่

คนที่เลือกสอบ IELTS IDP สามารถเข้าไปเช็กข้อมูลวัน-เวลา และตาราสอบได้บนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบ https://ielts.idp.com/thailand/test-dates หรือสามารถเช็กได้จากขั้นตอนการสมัครสอบของแต่ละศูนย์ว่ายังมีวัน-เวลา ว่างเมื่อไหร่บ้างIELTS IDP สอบที่ไหน ?

สำหรับสถานที่สอบของ IELTS IDP สามารถแบ่งออกได้ตามจังหวัดที่ผู้สมัครสะดวกเดินทาง ซึ่งแต่ละปีอาจมีการกำหนดแตกต่างกันออกไป สามารถเช็กข้อมูลได้ในระหว่างทำการสมัคร อย่างไรก็ตามจะขอแนะนำสถานที่สอบซึ่งได้รับความนิยมจากผู้สอบจำนวนมาก 

 • ชั้น 4 อาคาร CP Tower ถนนสีลม กรุงเทพ
 • ชั้น 12A อาคาร Siam Piwat Tower ถนนพระราม 1 กรุงเทพ
 • Shrewsbury International School ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพ
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 14 ถนนราชดำริ เขตปทุมวัน กรุงเทพค่าสอบ IELTS British Council เท่าไร?

ค่าสอบ IELTS British Council จะขึ้นอยู่กับประเภทการสอบที่ผู้สมัครได้เลือกเอาไว้ แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้

 • IELTS Academic (Paper / Computer) ค่าสอบ 7,100 บาท
 • IELTS General Training (Paper / Computer) ค่าสอบ 7,100 บาท
 • IELTS for UKVI ทั้งแบบ Academic และ General Training (Paper / Computer) ค่าสอบ 7,710 บาท
 • IELTS Life Skills (A1 และ B1) ค่าสอบ 5,800 บาทค่าสอบ IELTS IDP เท่าไร?

ค่าสอบ ELTS IDP ก็ขึ้นอยู่กับประเภทการสอบที่ผู้สมัครเลือกเอาไว้เช่นกัน แบ่งเป็นรายละเอียด ดังนี้

 • IELTS Regular (Paper / Computer) ค่าสอบ 7,350 บาท
 • IELTS UKVI (Paper / Computer) ค่าสอบ 7,710 บาท
 • IELTS Life Skills ค่าสอบ 5,800 บาท เตรียมตัวสอบ IELTS


1. ประเมินทักษะความถนัดของตนเองก่อนสมัครสอบ IELTS Test

ผู้สอบต้องประเมินก่อนว่าตนเองถนัดและไม่ถนัดข้อสอบในด้านไหนบ้าง เพราะการสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 4 พาร์ทใหญ่ ได้แก่ การฟัง การพูด การเขียน และการอ่าน เพื่อจะได้เตรียมตัววางแผนค้นหาข้อมูลและฝึกทำข้อสอบได้อย่างเหมาะสม

2. ลองทำข้อสอบเก่า IELTS

ขั้นต่อมาให้ลองทำข้อสอบเก่า ๆ ที่เคยใช้สอบในครั้งก่อน เพื่อเป็นการวัดความรู้พื้นฐาน และยังช่วยเพิ่มความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบด้วยว่าปกติแล้ว IELTS มักออกข้อสอบแบบใด และมีตรงไหนที่ตนเองต้องรีบปรับปรุงเป็นการด่วน

3. ค้นหาแบบฝึกหัด IELTS Test แล้วลองทำควบคู่ไปด้วย

นอกจากข้อสอบเก่าแล้วยังแนะนำให้หาแบบฝึกหัดที่เกี่ยวข้องกับการสอบ IELTS จากนั้นก็ทำเพิ่มเติมเข้าไป จะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้มากกว่าเดิม และที่สำคัญแบบฝึกหัดเหล่านี้ก็เหมือนข้อสอบดี ๆ ที่ฝึกทักษะให้เก่งมากขึ้นด้วย

4. หาคอร์สติว IELTS เพื่อศึกษาเทคนิคในการสอบ

ไม่ว่าจะเป็นคอร์สติวออนไลน์ฟรีบนเว็บไซต์ หรือการเข้าเรียนคอร์สเฉพาะทางสำหรับ IELTS ก็เป็นเรื่องดีมาก ๆ เพราะจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจเนื้อหาพร้อมรู้เทคนิคที่สามารถนำไปปรับระหว่างทำข้อสอบได้จริง โอกาสทำคะแนนสูงมากขึ้น

5. ฝึกทำข้อสอบ IELTS ตามสถานการณ์จริง

ท้ายที่สุดเมื่อมั่นใจว่าตนเองเริ่มมีทักษะมากพอแล้ว ต้องลองฝึกทำข้อสอบแบบเดียวกับสถานการณ์จริงระหว่างสอบ หรือคล้ายกับการจำลองทำข้อสอบนั่นเอง เพื่อเวลาเจอของจริงแล้วจะได้ไม่กดดัน หรือเครียดมากเกินไปรีวิว ติว IELTS