KU-EPT คืออะไร วิธีสมัครสอบ KU-EPT แนวข้อสอบมีเรื่องไหนบ้าง

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การสอบ KU-EPT คือ สิ่งสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจว่าตนเองมีโอกาสสอบผ่านตามเกณฑ์และเข้าเรียนอย่างที่คาดหวังเอาไว้ ดังนั้นมาทำความรู้จักกับรูปแบบการสอบนี้อย่างละเอียดตั้งแต่การสมัครจนถึงแนวทางการเตรียมสอบที่เหมาะสม


KU-EPT คืออะไร

Kasetsart University English Proficiency Test หรือ KU-EPT คือ แนวทางการสอบสำหรับใช้วัดทักษะและความรู้ในด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ระดับปริญญาตรี-โท-เอก


วิธีสมัครสอบ KU-EPT ด้วยตนเอง

เมื่อเข้าใจการทดสอบนี้กันแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบ KU-EPT สามารถสามารถทำตามขั้นตอนที่จะอธิบายต่อไปนี้ได้เลย 

  1. ทำการลงทะเบียนสำหรับผู้ที่สมัครเป็นครั้งแรก คลิกไปที่ https://ku-ept.human.ku.ac.th/ จากนั้นเลือก “ลงทะเบียน” กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน
  2. ระบบจะทำการส่งลิงก์ไปยังอีเมลที่ได้ระบุเอาไว้ เข้าไปยังหน้าอีเมลแล้วกดลิงก์ดังกล่าวเพื่อยืนยันการลงทะเบียนของตนเองอีกครั้ง
  3. ให้คลิกเข้ามาที่ https://ku-ept.human.ku.ac.th/ อีกครั้งแล้วเลื่อนลงไปดูรายละเอียดจากตารางสอบที่ระบุเป็นการสอบ KU-EPT (จะมีตัวอักษรสีแดงระบุ)
  4. เลือกรอบการสอบของตนเองโดยให้คลิกลิงก์ในช่อง “สมัครสอบ” แต่อย่าลืมสังเกตให้ดีว่ารอบการสอบนั้นตรงกับที่ตนเองต้องการหรือไม่ โดยจะมีระบุทั้งวันที่ เวลา สถานที่ ค่าสมัคร
  5. เมื่อกดเข้าไปในลิงก์เรียบร้อยให้คลิก “พิมพ์ใบชำระเงิน” 
  6. ทำการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนดมีทั้ง Mobile Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงเทพ และ ชำระผ่านตู้ฝากเงินของธนาคารไทยพาณิชย์ เลือกการจ่ายบิล ไม่เกิน 1 วันทำการหลังสมัคร เมื่อได้เอกสารยืนยันการชำระเงินให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  7. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยระบบจะส่งอีเมลยืนยันการสมัครสอบถูกต้องและสมบูรณ์เรียบร้อย ก็เตรียมตนเองให้พร้อมสำหรับการสอบได้เลย


KU-EPT แนวข้อสอบมีเรื่องไหนบ้าง

อย่างที่อธิบายไว้ว่าการสอบ KU-EPT จะเน้นทดสอบทักษะในด้านภาษาอังกฤษของผู้ที่สนใจเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในระดับมหาบัณฑิต ดังนั้นแนวข้อสอบจึงเน้นการใช้งานภาษาในทักษะต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ข้อสอบ KU-EPT Structure Completion 

เป็นเรื่องของการทำความเข้าใจโครงสร้างทางภาษาอังกฤษ มีจำนวน 40 ข้อ แบ่งเนื้อหาออกเป็นพาร์ท Sentence Completion (การทำประโยคให้สมบูรณ์) จำนวน 25 ข้อ และพาร์ท Cloze Test (การเติมคำ) จำนวน 15 ข้อ ผู้สอบต้องมีพื้นฐาน Grammar และ Vocabulary ในระดับหนึ่ง

2. ข้อสอบ KU-EPT Reading Comprehension

เป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับการอ่าน โดยจะมีเนื้อหามาให้ เมื่ออ่านจบแล้วก็ตอบคำถามตามที่โจทย์ระบุเอาไว้ เป็นการฝึกทักษธด้านการอ่านและทำความเข้าใจ


สอบ KU-EPT กี่คะแนนผ่าน 

ด้วยการสอบ KU-EPT จะเป็นการวัดความรู้และทักษะของผู้ที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การประเมินคะแนนจึงแบ่งออกเป็น

  • ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาโท ต้องได้คะแนน KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50% 
  • ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอก ต้องได้คะแนน KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 60%


เปรียบเทียบ KU-EPT กับ KU-EXITE แตกต่างกันอย่างไร

ตามที่ได้อธิบายไปแล้วว่าการสอบ KU-EPT จะเป็นการประเมินทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยต้องมีคะแนนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะถือว่าผ่านเข้าเรียน

ขณะที่การสอบ KU-EXITE คือ รูปแบบการประเมินทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนสำเร็จการศึกษา 1 ปี หากไม่ได้เข้าสอบจะไม่มีสิทธิ์ในการรับพระราชทานปริญญาบัตร


KU-EPT ยากไหม สำหรับผู้ที่สนใจสอบ

หากเทียบกับการสอบ KU-EPT กับการสอบ CU-TEP หรือ TU-GET ก็ถือว่าอยู่ในระดับไม่ต่างกันเท่าใดนัก ด้วยเป็นการสอบที่จัดทำขึ้นตามแนวทางของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ เพื่อประเมินความรู้และทักษะของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อให้มั่นใจว่าสามารถเรียนจบได้ตามแผนการเรียนที่กำหนดเอาไว้

หากมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว การสอบ KU-EPT ก็ไม่ได้ยากอย่างที่กังวลใจ แต่สำหรับใครที่ยังไม่แน่นในด้านภาษาก็ต้องหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตนเอง และมีเป้าหมายให้ชัดเจนเพื่อโอกาสในการสอบผ่าน


เตรียมสอบ KU-EPT ต้องทำอย่างไรบ้าง

1. หาแบบฝึกหัดหรือข้อสอบเก่ามาลองทำให้บ่อย

ถือเป็นแนวทางเริ่มต้นของการเตรียมสอบทุกประเภท พยายามหาแบบฝึกหัดทั้งจากท้ายเล่มหนังสือเตรียมสอบ หรือหาจากอินเทอร์เน็ตก็อาจมีพวกข้อสอบเก่ามาให้ทำ พยายามทดลองทำและประเมินคะแนนว่าเป็นอย่างไร มีเรื่องไหนที่ยังต้องทบทวนเพิ่มเติมมากเป็นพิเศษ

2. สมัครคอร์สติว KU-EPT เพิ่มเติม

อย่ามองว่าเป็นเรื่องเสียเงินโดยใช่เหตุ เพราะการสมัครคอร์สติว KU-EPT ทางด้านของติวเตอร์ไม่ใช่แค่สอนเนื้อหาการสอบเท่านั้น แต่ยังมีการแนะนำเทคนิคต่าง ๆ เพื่อเอาไว้ใช้งานจริงได้อีกด้วย เพิ่มโอกาสการทำคะแนนได้ตามเป้าภายในเวลาที่กำหนด

3. วางแผนและเตรียมพร้อมให้ดี

ท้ายที่สุดอย่าลืมวางแผนและเตรียมสิ่งต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ทั้งเรื่องการเดินทาง ควรถึงห้องสอบก่อนเวลาอย่างน้อย 30 นาที เพื่อลดความตื่นเต้น มีการเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน และปฏิบัติตามกฎการสอบอย่างเคร่งครัด