คอร์ส CU-TEP

คอร์สเรียน CU-TEP จาก CHULATUTOR จะมีด้วยกัน 3 รูปแบบ ได้แก่

1. คอร์สการเรียนสดรับรองผลที่สถาบันโดยตรง

2. คอร์สเรียนออนไลน์สมัครแล้วเริ่มได้ทันที และ

3. คอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว

ทุกคอร์สดูแลโดยติวเตอร์ที่มีความเชี่ยวชาญแบบเฉพาะทาง ผ่านประสบการณ์สอนมายาวนาน


ติว CU-TEP ที่ไหนดี

ติว CU-TEP ที่ CHULATUTOR ติวเตอร์ของเราจะสอนให้ตั้งแต่การปูพื้นฐาน ไปจนถึงการติวเข้มแบบละเอียดในทุกทักษะไม่ว่าจะเป็น การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียนเชิงไวยากรณ์ (Grammar for Writing)


CU-TEP ที่ไหนดี

CU-TEP ที่ CHULATUTOR ตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการสอบเพื่อนำไปใช้สมัครเรียนกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป รวมถึงคนที่อยากนำไปใช้สมัครงาน อยากได้เทคนิค ความรู้เพิ่มเติม

ติว CU-TEP ฟรี

ติว CU-TEP ฟรี สำหรับทบทวนก่อนสอบ โดย ครูพี่เกด CHULATUTOR ผู้นำคนแรกในการรีวิวข้อสอบ CU-TEP ได้ทำการสรุปเนื้อหา ข้อสอบ CU-TEP ที่มักออกสอบประจำในคลิปสรุป ติว ฟรี CU-TEP ให้กับผู้เข้าสอบ ทุกคนสามารถ ใช้ดูทบทวนก่อนสอบ

เนื้อหาหลักสูตร คอร์สเรียน CU-TEP

เน้นประเมินทักษะในเชิงไวยากรณ์ หรือ Grammar เพื่อโอกาสในการทำคะแนนดีขึ้น เนื้อหาที่สอนประกอบไปด้วย


หลักสูตร คอร์ส CU-TEP Writing

- Subject-Verb agreement

- Pronoun

- Comparison

- Conjunction

- Wh-words

- To infinitive & Gerund

- Passive Voice

- If Clause


หลักสูตร คอร์ส CU-TEP Reading

- เนื้อหาภาพรวมของการสอบ Reading

- CU-TEP Reading Cloze Test เว้นช่องว่างให้เลือกตอบ 

- CU-TEP Reading Short Passage มีบทความสั้นแล้วตอบคำถามรายละเอียดต่าง ๆ เช่น Main Idea, Pronoun

- CU-TEP Reading Long Passage มีบทความยาวแล้วตอบคำถามต่าง ๆ  


หลักสูตร คอร์ส CU-TEP Listening

เน้นประเมินทักษะด้านการฟัง โดยให้เวลา 1 นาที / 1 ข้อคำถาม เนื้อหาในคอร์สจะใกล้เคียงกับการสอบจริงมาก ได้แก่

- CU-TEP Listening Short Dialogues บทสนทนาสั้นระหว่างคน 2 คน

- CU-TEP Listening Long Dialogues บทสนทนายาวตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

- CU-TEP Listening Monologues บทพูดคนเดียว เน้นเชิงบรรยาย แนะนำ หรือแสดงความคิดเห็น

คอร์สติว CU-TEP ตัวต่อตัว

คอร์สการติว CU-TEP ตัวต่อตัว ผู้เรียนสามารถเลือกวัน-เวลาด้วยตนเองได้ทันที รวมถึงเลือกการเรียนในสถาบันหรือเรียนออนไลน์ ติวแบบเฉพาะทางกับติวเตอร์โดยตรง เหมาะมากสำหรับคนที่อยากได้เทคนิคแบบเจาะลึกเพื่อทำ คะแนน CU-TEP ที่ดี ติวแบบเร่งด่วน สามารถยืดหยุ่นการเรียนด้วยตนเองได้สบายมาก

เรียนตัวต่อตัว