คอร์ส TOEIC Test Online (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

คอร์ส TOEIC ออนไลน์ เกือบทั้งหมด สอนเป็นภาษาไทย ซึ่ง อ.เอมิ พบว่าหลังจาก นร เรียนจบ ยังคงมีปัญหา Listening อ.เอมิ จึงทำคอร์สสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้คำศัพท์ที่ง่ายและพูดช้า เพื่อให้ นร ที่เรียนทุกคนได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ระหว่างเรียนด้วย

Imagine if you can learn TOEIC wherever you are! No traffic and save your travelling cost. Our course is coming with the concept of “easy to be expert” that will easily help you develop your English skills for the TOEIC test.


Though you can’t sit in at the school, Chulatutor truly knows our students’ demands. Students have different demands and limitations. Some can sit in at the school, others may live far away and feel uncomfortable to travel into the city and etc. But with our TOEIC online course, these limitations will disappear. You can prepare yourself for the test easily and comfortably. The course is full of many techniques and tricks covering all necessary lessons for the test.


Moreover, the course is designed for anyone whether your English is not strong or you have not use the language for a long time. We also set zero for the grammar lessons to make it easy for the starter. So, our online course is right for you. Start the new adventure with our new online course. No matter how far you are, you can make yourself ready for the test.


If you need the TOEIC score but you are so lazy that you can’t stand the traffic in Bangkok to study at the school. The traffic can steal your time for many hours even though it is not a problem for some people but your worktime schedule, your shift working, or your uncertain working hours might not allow you to take the course. Finally, your intention will be gone.


Today, the travelling problems will not affect your TOEIC preparation anymore. Chulatutor has TOEIC online course which is designed for everyone like a piece of cake. No matter how far you are or the problems you face like we mention above, we will be there by your side. With an advance technology, a borderless communication together with our concept “easy to be expert”, TOEIC online course is right here for you. The course intends to make your TOEIC preparation easy. Time for change! No class, No problem! You can complete all lessons in only one online course. Forget about travelling problems and uncertain working hours! The course also fit for everyone even your English is not so good. We start from the foundation so you don’t have to worry about the difficult grammar. You will have to review all necessarily highlight lessons to make yourself well-prepared for the test. You will also go through mock tests. For anyone who has problems about the reading and listening skills such as having difficulty understanding the important ideas, not knowing difficult vocabularies, having problem in reading long passages, and not having chance using English in communication, doing the test in a limited time might make you have a bit trouble.


So our TOEIC Online course will cover all techniques for doing both reading and listening tests. We teach you how to catch the ideas. We provide you with intensive 25 clips. You can watch and study as often as you want to. You can watch it over and over within 3 months. The lessons are all the same as the live course. The tutor is well selected with more than 10-year English teaching experience graduated from faculty of Arts, CU with honor so you can trust the quality. Worth and best, our TOEIC online course is ready for you to take. Easy to reach and easy for your life. Let’s make your life just like a piece of cake with us, Chulatutor.


Your Instructor


ครูพี่เอมิ CHULATUTOR
ครูพี่เอมิ CHULATUTOR
  • เกียรตินิยม อักษรศาสตร์ จุฬาฯ
  • MSC HR Management and Organisational Analysis, King's College London, University of London on a full scholarship
  • ประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสอบ IELTS , TOEIC การศึกษาต่อ และการทำงานมากกว่า 20 ปี
  • ประสบการณ์การทำงานในประเทศออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษด้านการศึกษาต่อต่างประเทศ
  • ประสบการณ์การเขียนบทความทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยมากกว่า 20 ปี

Frequently Asked Questions


ทำไมควรเลือกเรียน TOEIC ออนไลน์ กับครูเอมิ ?
ครูเอมิจบ เกียรตินิยม อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ต่อโททางด้าน HR และปัจจุบันเป็น ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ แล้วยังทำงานด้าน HR ให้กับองค์ชั้นนำ จึงทำให้มีความเข้าใจทางด้านภาษาของคนไทยเป็นอย่างดี
ทำไม คอร์ส TOEIC สอนเป็นภาษาอังกฤษ แบบนี้ จะฟังออกไหม?
ปัจจุบันมีคอร์ส TOEIC Online จำนวนมาก ซึ่งแทบทั้งหมดสอนเป็นภาษาไทย โดยอาจารย์พบว่า เมื่อนักเรียนเรียนจบคอร์สยังคงมีปัญหาด้าน Listening ซึ่งเป็นคะแนน 50% ของการสอบอาจารย์จึงทำคอร์ส TOEIC สอนเป็นภาษาอังกฤษสำหรับคนไทย เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังอังกฤษระหว่างเรียน โดยอาจารย์จะพูดช้า แล้วใช้ศัพท์ง่ายๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนฟังออกได้อย่างแน่นอน
คอร์ส TOEIC นี้เหมาะกับใคร?
คอร์สนี้เหมาะกับคนที่ต้องการสอบ TOEIC ให้ได้คะแนน 700 ขึ้นไป เพราะรูปแบบการเรียนที่เข้มข้น สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

Get started now!