TOEFL คืออะไร ทำไมต้องสอบ ใครวางแผนเรียนต่อต่างประเทศต้องรู้

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นอีกรูปแบบการทดสอบทางภาษาอังกฤษที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทย ซึ่งคนที่วางแผนอยากเรียนต่อในต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองไทยกับคณะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักควรต้องรู้เอาไว้


TOEFL คืออะไร ?

TOEFL คือ รูปแบบการทดสอบทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษโดยยึดตามแนวทางภาษาอังกฤษของประเทศสหรัฐฯ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เนื้อหาการสอบเพื่อประเมินความรู้ 4 ด้าน ได้แก่ การฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking)ทำไมต้องสอบ TOEFL ?

คนที่จะสอบ TOEFL ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้เพื่อยื่นสมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยในแถบอเมริกาเหนือ เช่น สหรัฐฯ แคนาดา รวมถึงบางสถาบันในเมืองไทยกับคณะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ขณะที่องค์กรบางแห่งก็มีการใช้คะแนนดังกล่าวเพื่อประเมินก่อนรับสมัครเข้าทำงานด้วยเช่นกันใครบ้างที่ต้องสอบ TOEFL ?

ผู้ที่ต้องสอบ TOEFL คือ คนที่วางแผนในการไปเรียนต่อต่างประเทศในแถบอเมริกาเหนือ คนที่เรียนต่อภาคอินเตอร์หรือคณะที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักของมหาวิทยาลัยในเมืองไทย รวมถึงคนที่สมัครงานต่างประเทศและองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักความเหมือนและความต่าง TOEFL ITP VS TOEFL IBT

เดิมทีการสอบ TOEFL จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ TOEFL ITP, TOEFL IBT, TOEFL CBT และ TOEFL PBT แต่ปัจจุบันได้มีการกำหนดรูปแบบการสอบใหม่จนเหลือเพียงแค่ 2 ประเภท ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

TOEFL ITP คือ รูปแบบการสอบ TOEFL ด้วยกระดาษกับทางศูนย์สอบ แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ได้แก่ พาร์ทการฟัง (Listening Comprehension) โครงสร้างและไวยกรณ์ (Structure and Written Expression) และการอ่าน (Reading Comprehension) สอบแบบปรนัยทั้งหมด รวม 140 ข้อ เวลาสอบ 115 นาที

TOEFL IBT คือ รูปแบบการสอบ TOEFL ด้วยคอมพิวเตอร์กับทางศูนย์สอบ (ปัจจุบันมีการสอบที่บ้านได้ด้วย) แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท ได้แก่ พาร์ทการฟัง (Listening) การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) และการพูด (Speaking) โดยพาร์ทการพูดจะใช้การพูดกับคอมพิวเตอร์ได้เลย

ซึ่งเมื่อเทียบความต่างของการสอบทั้ง 2 รูปแบบแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความใกล้เคียงกันคือสอบเพื่อประเมินความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อใช้ยื่นเรียนต่อต่างประเทศ แต่ TOEFL IBT จะมีมาตรฐานในระดับสากลมากกว่าและใช้ยื่นสมัครเรียนได้กับหลายประเทศทั่วโลกสมัครสอบ TOEFL ITP อย่างไร?

การสมัครสอบ TOEFL ITP สามารถเลือกได้ทั้งการสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ของศูนย์สอบ หรือการไปสมัครด้วยตนเองกับทางศูนย์สอบโดยตรง ซึ่งมีเงื่อนไขว่าผู้สอบต้องอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ทำการกรอกข้อมูลของตนเองให้ครบถ้วน เลือกวัน-เวลาที่ต้องการสอบ และทำการชำระเงินตามเงื่อนไขของแต่ละศูนย์สอบได้เลยสมัครสอบ TOEFL IBT อย่างไร ?

การสมัครสอบ TOEFL IBT ต้องทำการสมัครผ่านเว็บไซต์หลัก https://www.ets.org/ เท่านั้น โดยสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

 1.  เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์จากนั้นเลือก Register ตามด้วยเลือก TOEFL สำหรับคนที่มีบัญชีอยู่แล้วให้ล็อกอินได้เลย แต่ใครยังไม่เคยสมัครมาก่อนต้องสร้าบ Account ของตนเองใหม่
 2. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงไปให้ครบถ้วน ดำเนินการสร้างบัญชี จากนั้นจึงล็อกอินเข้าสู่ระบบ
 3. เลือกประเภทการสอบซึ่งจะมีทั้งแบบ Test Center (สอบกับศูนย์สอบ) และ Home Edition (สอบที่บ้าน) เลือกวัน-เวลา และสนามสอบ
 4. ใส่ข้อมูลตามที่เว็บกำหนดอีกครั้ง เข้าสู่ขั้นตอนชำระเงิน เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยตารางสอบ TOEFL ITP สอบเมื่อไร?

การสอบ TOEFL ITP จะจัดสอบทุกวัน (วันหยุดราชการต้องมีการจองล่วงหน้า 2 สัปดาห์) แบ่งออกเป็น 3 รอบ ได้แก่ 09.00 น. 12.00 น. และ 14.30 น. อย่างไรก็ตามบางศูนย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงรอบและวัน-เวลาในการสอบเพื่อความเหมาะสม แนะนำให้เช็กข้อมูลกับศูนย์สอบนั้น ๆ อีกครั้งตารางสอบ TOEFL IBT สอบเมื่อไร ?

สำหรับตารางสอบ TOEFL IBT แต่ละเดือนจะไม่ได้มีการกำหนดวัน-เวลาที่แน่นอนเอาไว้ ผู้สอบต้องเข้าไปเช็กรายละเอียดในระหว่างการสมัครเพื่อเลือกตามความสะดวก ซึ่งแต่ละศูนย์สอบเองจะกำหนดวันสอบ เวลาสอบ แตกต่างกันออกไปด้วยTOEFL ITP สอบที่ไหน?

สำหรับศูนย์สอบ TOEFL ITP ต้องบอกว่ามีด้วยกันหลายแห่งมาก เนื่องจากองค์กรต่าง ๆ สามารถซื้อลิขสิทธิ์เพื่อจัดสอบด้วยตนเองได้ อย่างไรก็ตามจะขอคัดเฉพาะศูนย์ที่ได้รับความนิยมนำมาบอกต่อให้คนที่สนใจเลือกตามสะดวกเลย

 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Alist Pro เอลิสท์โปร ชั้น 7 ตึกมณียา (ติด BTS ชิดลม ทางออก 2) ปทุมวัน กรุงเทพฯ
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Alist Pro เอลิสท์โปร สี่แยกบ้านเกาะ (ใกล้เซ็นทรัลโคราช) ซ.สุรนารายณ์ 13 อ.เมือง จ.นครราชสีมา
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Paradigm พาราไดม์ ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ เพลินจิต กรุงเทพ
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP - Global Study & Exchange สำนักงาน บริษัท โกลบอล สตั๊ดดี้ แอนด์ เอกซ์เชนจ์ จำกัด ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธ์ 2 ซ.ลาดพร้าว 3 กรุงเทพ
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP - BEC Center บีอีซี เซ็นเตอร์ พญาไท กรุงเทพ
 • ศูนย์สอบ TOEFL ITP - EdNET ลาดพร้าว บริษัท เอ็ดเน็ท นอร์ท อเมริกา ยูนิต 2044 อาคาร SPACES Phahon 19 ชั้น 2 ลาดพร้าว กรุงเทพTOEFL IBT สอบที่ไหน?

ศูนย์สอบ TOEFL IBT ในเมืองไทยของเราก็มีอยู่ด้วยกันหลายแห่ง แต่ที่ได้รับความนิยมของผู้สอบ จะแบ่งออกได้ 3 ศูนย์ใหญ่ ๆ ได้แก่

 • ศูนย์สอบ TOEFL IBT - Paradigm พาราไดม์ ชั้น 2 อาคารอัลม่าลิงค์ เพลินจิต กรุงเทพ
 • ศูนย์สอบ TOEFL IBT - KBU PROMETRIC TESTING CENTER (มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่มเกล้า มีนบุรี) ชั้น 6 อาคารเกษมนครา ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี กรุงเทพ
 • ศูนย์สอบ TOEFL IBT - The Enterprise Resources Training Co., Ltd. ชั้น 3 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพค่าสอบ TOEFL ITP เท่าไร?

สำหรับค่าสอบ TOEFL ITP ซึ่งเป็นการสอบรูปแบบกระดาษ จะอยู่ที่ประมาณ 1,800 บาท ค่าสอบ TOEFL IBT เท่าไร?

ในส่วนของค่าสอบ TOEFL IBT ซึ่งเป็นการสอบรูปแบบคอมพิวเตอร์ จะอยู่ที่ 215 USD หรือประมาณ 6,000 บาทเศษ ขึ้นอยู่กับค่าเงินในแต่ละช่วงเวลาเตรียมตัวสอบ TOEFL

1. เลือกประเภทการสอบและศูนย์สอบที่ต้องการ

สิ่งแรกต้องเลือกก่อนว่าตนเองต้องการสอบ TOEFL ด้วยจุดประสงค์ใด และจะใช้งานผลคะแนน TOEFL แบบไหน จากนั้นจึงเลือกศูนย์สอบที่เดินทางสะดวก ทำการสมัครสอบตามรอบวัน-เวลาที่เหมาะสมได้เลย


2. ฝึกทำข้อสอบเก่าหรือแบบฝึกหัดบ่อย ๆ

หลังจากรู้แล้วว่าตนเองต้องสอบ TOEFL แบบไหน มีพาร์ทใดบ้าง ก็ไปหาข้อสอบเก่าที่เคยใช้สอบมาแล้ว หรือแบบฝึกหัดต่าง ๆ มาลองทำให้บ่อยเข้าไว้ ซึ่งการทำเริ่มแรกอาจเน้นความเข้าใจก่อน พอถึงช่วงใกล้สอบประมาณ 1 สัปดาห์ แนะนำให้ลองทำพร้อมจับเวลาเสมือนกำลังทำในห้องสอบจริง จะได้ไม่ต้องเครียด กดดันมากเกินไป


3. ทบทวนความรู้ภาษาอังกฤษสม่ำเสมอ

จุดประสงค์หลักของ TOEFL จะเป็นการประเมินทักษะภาษาอังกฤษแบบรอบด้าน หากวันปกติที่ไม่ได้ทำแบบฝึกหัดใด ๆ ก็ตามแนะนำให้ทบทวนความรู้ด้านภาษาอยู่ตลอด เช่น การอ่านหนังสือ บทความต่าง ๆ ที่เป็นภาษาอังกฤษ การดูและฟังซีรี่ย์ สารคดีที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น


4. เลือกคอร์สติว TOEFL สำหรับการเรียน

อีกเทคนิคที่จะช่วยให้ทุกคนมีคะแนนสอบ TOEFL ตรงตามเป้าหมาย คือการมองหาคอร์สติว TOEFL ซึ่งมีทั้งคอร์สฟรีออนไลน์และคอร์สที่ติวเตอร์สอนแบบละเอียด เน้นเทคนิคเพื่อใช้สอบ มีความรู้แบบเฉพาะด้านให้เลย วิธีนี้จะช่วยให้เข้าใจและนำความรู้ไปประกอบการสอบได้อย่างดีเยี่ยม