เรียน CU-BEST สอนสด คอร์สออนไลน์ และ เรียน CU-BEST ตัวต่อตัว

Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic Test หรือ CU-BEST คือ รูปแบบการทดสอบความถนัดในด้านธุรกิจแบบ GMAT สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ในด้านดังกล่าวให้แน่ใจว่าเมื่อเข้าเรียนแล้วจะสามารถทำตามแนวทางหลักสูตรได้ชัดเจน มีทั้งการสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ด้วยเหตุนี้การติวสอบ CU-BEST จึงเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเป็นอันขาด


เตรียมตัวสอบ CU-BEST อย่างไรบ้าง

สำหรับการเตรียมสอบ CU-BEST ที่ดีย่อมช่วยเพิ่มโอกาสในการทำคะแนนของทุกคนได้ตรงตามเป้าหมายที่ตนเองคาดหวังเอาไว้ อย่างไรก็ตามควรต้องรู้ด้วยว่าแนวทางในการสอบเป็นแบบไหน และมีหลักเบื้องต้นที่นำเอาไปปรับใช้งานอย่างไรบ้าง ซึ่งข้อมูลทั้งหมดเราได้รวมมาให้แล้ว ไปติดตามกันเลย

1. เนื้อหาที่ใช้ในการสอบ

สำหรับคนที่จะติวสอบ CU-BEST การทำความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการสอบนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถทำตามได้อย่างมีคุณภาพ คะแนนออกตรงตามเป้าหมาย และที่สำคัญได้เข้าเรียนกับคณะที่คาดหวัง

ทั้งนี้ต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าสำหรับใครเลือกเรียนโปรแกรมปกติ สอนด้วยภาษาไทย จะใช้ข้อสอบภาษาไทย ส่วนใครเลือกเรียนโปรแกรมอินเตอร์ ใช้ภาษาอังกฤษสอนเป็นหลัก ต้องทำข้อสอบภาษาอังกฤษ แต่แนวทางของข้อสอบก็จะใกล้เคียงกัน คือ ข้อสอบในด้านของการวิเคราะห์ธุรกิจ 50% ข้อสอบรายวิชาคณิตศาสตร์ 50%

อย่างไรก็ตามคะแนนการสอบ 2 ภาษาต่างกัน โดยข้อสอบภาษาไทย มี 100 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน เต็ม 500 คะแนน และ ข้อสอบภาษาอังกฤษ มี 80 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน เต็ม 400 คะแนน

เมื่อถามว่าการติว CU-BEST ในแต่ละรายวิชาจะออกข้อสอบไปในทิศทางไหนบ้าง ก็ขอสรุปมาให้แบบเข้าใจง่านกันดังนี้เลย

การวิเคราะห์ธุรกิจ

จะมีบทความมาให้ ผู้สอบทำการอ่าน จับประเด็น วิเคราะห์เนื้อหา แล้วตอบคำถาม ดังนั้นควรฝึกอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์, อินเทอร์เน็ต หรือบทความสั้น ๆ เกี่ยวกับธุรกิจให้บ่อยเข้าไว้

คณิตศาสตร์

เนื้อหาข้อสอบจะเป็นหลักคณิตทั่วไป เช่น เลขยกกำลัง จำนวนเต็มบวก-ลบ, เศษส่วน, ครน., หรม., วิธีแก้สมการ – อสมการ – แยกตัวประกอบ, เรขาคณิต – คำนวณหาปริมาตร – คำนวณหาพื้นที่, การคำนวณเปอร์เซ็นต์ – ดอกเบี้ย – อัตราส่วน, กราฟ – ตาราง, หลักความน่าจะเป็น

2. หาเวลาว่างในการฝึกทำข้อสอบให้บ่อย

เข้าใจดีว่าการเรียนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนใหญ่ผู้เรียนคือวัยทำงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ แต่ถ้าคุณตัดสินใจเลือกสอบแล้ว สิ่งสำคัญคือต้องจัดตารางเวลาของตนเองให้ชัดเจน มีเวลาสำหรับฝึกทำข้อสอบด้วย เพราะบ่อยครั้งที่คำถามจะออกแบบซับซ้อน หลอกซ้ำหลายรอบจนเกิดความสงสัยว่าสรุปแล้วต้องการถามอะไร ดังนั้นหากไม่มีการฝึก ไม่รู้ทักษะเบื้องต้นใด ๆ หรือไม่เคยเรียน CU-BEST จากติวเตอร์เลย แบบนี้อาจทำให้เป้าหมายไม่ถึงที่คาดหวังไว้ก็ได้

ติว CU-BEST หลักสูตรเร่งรัด เรียนสด จบภายใน 1 เดือน

คอร์สติวสอบ CU-BEST หลักสูตรเร่งรัดสำหรับคนมีเวลาน้อย สอนกันแบบสด ๆ หากเลือกเรียนที่สถาบันจะมีแยกห้องส่วนตัว เรียนแบบตัวต่อตัว จบเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ที่ผู้เรียนเป็นสำคัญ สอนแบบ Hybrid Learning แต่ถ้าวันไหนงานยุ่ง ไม่สะดวกเข้าเรียนก็สามารถเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom มีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมคุยกับติวเตอร์ของเราด้ทันที จบเร็ว สอบได้คะแนนเยี่ยม


ติวสอบ CU-BEST สอนกันสด ๆ ที่สถาบัน เข้าใจมากกว่าเคย

คอร์สติวสอบ CU-BEST เป็นรูปแบบของการเรียนที่สถาบัน แต่ละห้องมีผู้เรียนไม่เกิน 10 คน พร้อมด้วยหลักสูตรการสอนที่เข้าใจในรายละเอียดครบถ้วน สามารถพูดคุยปรึกษากับติวเตอร์ หรือถามเพื่อน ๆ ที่เข้าใจแล้วก็ไม่มีปัญหา หากมีข้อสงสัยเนื้อหาตรงไหนจะได้ลิสต์และนำมาพูดคุยในระหว่างคลาส เพิ่มความรู้และทักษะอันดีเยี่ยมให้กับทุกคน สอนละเอียดทุกด้าน


ติว CU-BEST ตัวต่อตัว เรียนสดหรือออนไลน์ ได้ความรู้เท่ากัน

คอร์สเรียน CU-BEST เรียนแบบตัวต่อตัวกับติวเตอร์ของเรา เหมาะกับคนที่มีเวลาอ่านหนังสือไม่มากนัก ต้องการเพื่อนำไปใช้สอบ กรณีเลือกเข้าเรียนกับสถาบันจะมีห้องเรียนแยกจากคลาสอื่น เพื่อความเป็นส่วนตัว ส่วนเลือกเรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ก็ได้ความรู้ไม่ต่างกัน เป็นการสอบแบบเข้าใจง่าย เน้นย้ำเนื้อหาสำคัญ ช่วยให้คะแนนออกมาตรงตามเป้าหมาย

คอร์สติว CU-BEST ตัวต่อตัว


เรียนตัวต่อตัว