เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ ทดลอง เรียน A-Level Physics Free

เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ โดย ครูพี่สิน CHULATUTOR

เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ กับครูพี่สิน CHULATUTOR

คอร์สเรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ จากสถาบัน CHULATUTOR จะช่วยเพิ่มทักษะให้กับน้อง ๆ ในระดับ ม.ปลาย ทุกคนเกี่ยวกับรายวิชาฟิสิกส์มากขึ้นกว่าเดิม สอนโดยครูพี่สิน ที่มีประสบการณ์ในวิชานี้มาอย่างยาวนาน นอกจากสอบทำคะแนน A-Level Physics แล้วยังใช้สำหรับสอบกลางภาคและปลายภาคได้ด้วย


คอร์ส เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ คืออะไร

คอร์ส เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ คือ รูปแบบการเรียนในรายวิชาฟิสิกส์เพื่อนำไปใช้สำหรับการสอบทำคะแนน A-Level Physics เป็นลักษณะการสอนผ่านคลิปวิดีโอออนไลน์ เรียบเรียงเนื้อหาตั้งแต่ขั้นปูพื้นฐานไปจนถึงเจาะลึกรายละเอียดสำคัญ พร้อมทั้งอัพเดรทข้อสอบรอบสุด A-Level Physics


คอร์ส เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ เหมาะกับใคร

คอร์ส เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ เหมาะกับน้อง ๆ ในระดับ ม.ปลาย ที่วางแผนในการสอบ A-Level Physics เพื่อนำคะแนนไปใช้เข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย มากไปกว่านั้นความรู้ทั้งหมดยังสามารถใช้เป็นทักษะเพื่อสอบกลางภาคและปลายภาคในระดับชั้น ม.4 - ม.6 ได้ด้วย


จุดเด่นของคอร์สเรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์

สำหรับจุดเด่นของคอร์สเรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ เมื่อสมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้ทันที สะดวกที่ไหน เมื่อไหร่ ไม่ใช่ปัญหา หากมีข้อสงสัยเรื่องใดย้อนกลับไปศึกษาใหม่ได้ตลอด เนื้อหาจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานของรายวิชาฟิสิกส์ จากนั้นจะเจาะลึกข้อสอบแบบละเอียดโดยเฉพาะเรื่องที่มักออกสอบบ่อย


ครูสอน Course A-Level Physics Online อย่างไร ?

สำหรับครูสอน Course A-Level Physics Online จะใช้วิธีอัดคลิปวิดีโอไล่เรียงกันทีละเนื้อหา มีการอธิบายพื้นฐานที่ควรรู้ของเรื่องนั้น ๆ ต่อด้วยการยกตัวอย่างข้อสอบจริงให้ลองทำไปด้วยกันพร้อมเฉลยและบอกข้อมูลแบบครบถ้วน อีกทั้งยังแนะนำเทคนิคที่ช่วยให้ทำคะแนนดีขึ้นด้วย


จุดเด่นของผู้สอน Course A-Level Physics Online

ทางด้านจุดเด่นของผู้สอน Course A-Level Physics Online วิชานี้สอนโดย ครูพี่สิน CHULATUTOR จบจากคณะวิศวกรรมโยธา ม.จุฬา อดีตนิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ Disaster Resilient Country ของ Kyoto University (ทุนสนับสนุน จาก JICA) ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอก วิศวกรรมแหล่งน้ำ ม.จุฬาฯ


หลักสูตร A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์

ขณะที่หลักสูตร A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ จะเน้นเนื้อหาแบบครอบคลุมในทุกด้าน ประกอบไปด้วยเรื่องต่าง ๆ เหล่านี้

แนวตรง

 • ปริมาณการเคลื่อนที่
 • ประเภทของความเร็ว/เร่ง
 • เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
 • สมการการเคลื่อนที่
 • กราฟการเคลื่อนที่
 • การพิจารณากราฟ ระยะทางวินาทีใด ๆ
 • ความเร็วสัมพัทธ์
 • วัตถุตกอิสระ
 • แนวการทำโจทย์

นิวตัน

 • มวลและแรง
 • แรงเสียดทาน
 • กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
 • กราฟระหว่างแรง มวล และความเร่ง
 • การพิจารณาวัตถุด้วย FBD
 • การวิเคราะห์ระบบมวล
 • ชั่งน้ำหนัก
 • รอก
 • พื้นเอียง
 • แรงดึงดูดระหว่างมวลและคาบการโคจรของดวงดาว

สมดุลกล

 • หลักการสมดุล
 • รูปแบบของสมดุลที่พบบ่อย
 • พื้นเอียงและสมดุลทรงกลม
 • สมดุลของคาน
 • วัตถุไถลและวัตถุล้ม
 • จุดศูนย์กลางมวลและจุดศูนย์ถ่วง

งานพลังงาน

 • งานและกำลัง
 • พลังงาน
 • กราฟของพลังงานกับเวลา
 • พลังงานเครื่องกล

โมเมนตัม

 • ปริมาณเกี่ยวกับโมเมนตัม
 • กฎอนุรักษ์โมเมนตัม แนวโจทย์การชน การระเบิด
 • 2 มิติ

โพรเจคไทล์

 • ลักษณะของโพรเจกไทล์
 • การวิเคราะห์ความเร็ว
 • การทำโจทย์โพรเจกไทล์ เทคนิควิถีโค้งสมมาตร

วงกลม

 • ความรู้พื้นฐาน
 • สมบัติเชิงกลของของแข็ง

ซิมเปิลฮาร์มอนิค

 • เข้าใจปรากฏการณ์
 • สูตรคำนวณ
 • กราฟการเคลื่อนที่

ของแข็ง

 • ลักษณะความเร่ง หลักการคำนวณ

ของไหล

 • ความดัน
 • แรงลอยตัว
 • แรงตึงผิว
 • แรงหนืด
 • พลศาสตร์ของไหล

ร้อนแก๊ส

 • ความร้อน
 • แก๊สและทฤษฎีจลน์

คลื่น

 • ประเภทและส่วนประกอบคลื่น
 • เฟสและสมบัติของคลื่น (การสะท้อน)
 • การหักเหและการแทรกสอด
 • เลี้ยวเบนและคลื่นนิ่ง

เสียง

 • พื้นฐานควรรู้ การสะท้อน การหักเห และการทรงสอดของเสียง
 • การสั่นพ้องของเสียงและปรากฏการณ์เกี่ยวกับความถี่ของเสียง
 • ดรอปเปเลอร์ คลื่นกระแทก ปรากฏการณ์เกี่ยวกับเสียงดัง-เบา

แสง

 • ความรู้พื้นฐาน การสะท้อนแสง
 • กระจกโค้งทรงกลม, การหักเหของแสง
 • มุมวิกฤติ
 • ตาและการมองเห็น ทัศนอุปกรณ์
 • การกระจายแสง แสงสีและสารสี
 • การแทรกสอดและเลี้ยวเบนของคลื่นแสง ความสว่าง

ไฟฟ้าสถิต

 • พื้นฐานที่ควรทราบเรื่องไฟฟ้าสถิต แรงระหว่างประจุ สนามไฟฟ้า
 • ศักย์ไฟฟ้า สนามไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้าของตัวนำทรงกลม ความจุไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ

ไฟฟ้ากระแสตรง

 • กระแสไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า ประเภทของตัวนำ
 • ความต้านทานไฟฟ้า
 • กฎของโอห์ม การรวมความต้านทาน และ Trick ไฟฟ้ากระแส
 • Trick การแบ่งกระแสและแรงดัน การต่อตัวต้านทานแบบไม่มีกระแสไหลผ่าน
 • ความต้านทานแบบบริดจ์ การแปลงความต้านทาน แบบ Delta เป็น Wye และ Wye เป็น Delta
 • การต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบผสม ไดโอด
 • กฎของเคอร์ชอฟ การหาความต่างศักย์ระหว่าง 2 จุด ที่มีเซลล์ไฟฟ้าคั่น
 • มิเตอร์ไฟฟ้า
 • พลังงาน กำลังไฟฟ้า การคิดค่าไฟ หากำลังไฟฟ้า

แม่เหล็กและไฟฟ้า

 • แม่เหล็ก สนามแม่เหล็ก จุดสะเทิน
 • แรงที่กระทำกับประจุที่เคลื่อนในสนามแม่เหล็ก
 • ลักษณะการเคลื่อนที่ของประจุในสนามแม่เหล็ก
 • แรงที่กระทำกับลวดตัวนำ แรงระหว่างเส้นลวดคู่ขนาน โมเมนตัมของแรงคู่ควบ
 • แกลวานอมิเตอร์ มอเตอร์กระแสตรง การเกิดสนามแม่เหล็ก แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสเหนี่ยวนำ
 • สนามแม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีการเปลี่ยนแปลง หม้อแปลงไฟฟ้า

ไฟฟ้ากระแสสลับ

 • หลักการพื้นฐาน
 • อุปกรณ์พื้นฐานในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
 • การต่อ R, L, และ C ร่วมกันกับแหล่งจ่ายไฟ AC
 • กำลังเฉลี่ยของไฟฟ้ากระแสสลับ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 1
 • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนที่ 2
 • ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าของแมกซ์เวลล์
 • โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ฟิสิกส์อะตอม

 • แนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างของสสาร การค้นพบอิเล็กตรอน
 • การทดลองของทอมสัน
 • การทดลองหยดน้ำมันของมิลลิแกน แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
 • แบบจำลองของรัทเธอร์ฟอร์ด
 • ควอนตัมพลังงาน
 • แบบจำลองอะตอมของนีร์ โบร์
 • การหา E รวม, Ek, Ep ในอะตอม H, การหารัศมีอะตอม อัตราเร็วและความถี่ อิเล็กตรอนในวงโคจรที่ n
 • สเปกตรัม
 • การทดลองของฟรังก์ เฮิรตซ์ รังสีเอกซ์
 • ทวิภาคของคลื่นและอนุภาค
 • ปรากฏการณ์คอมป์ตัน
 • สมมุติฐานของเดอบรอยล์ กลศาสตร์ควอนตัม

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

 • ความรู้พื้นฐาน
 • ธาตุกัมมันตรังสี
 • การสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสี
 • การหารัศมีนิวเคลียร์ พลังงานจากนิวเคลียร์
 • ปฏิกิริยานิวเคลียร์

ฟิสิกส์อนุภาค

 • ฟิสิกส์อนุภาค
 • อนุภาคพื้นฐาน
 • อันตรกิริยาระหว่างอนุภาคมูลฐาน
 • การค้นพบอนุภาคมูลฐาน
 • การค้นพบอนุภาคมูลฐานที่ควรรู้จัก
 • เหตุการณ์แทรก (Neutrino)
 • เครื่องเร่งเชิงเส้น
 • เครื่องเร่งแนววงกลม
 • แบบจำลองมาตรฐาน


สมัครเรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์

น้อง ๆ ม.ปลาย สามารถสมัครเรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์ กับ CHULATUTOR ผ่านช่องทางที่ระบุเอาไว้ สมัครแล้วเริ่มเรียนได้ทันที สะดวกมากกว่าใคร ไม่ต้องเสียเวลาเข้าสถาบัน เนื้อหาครบถ้วน พร้อมคำแนะนำชั้นยอดนำไปใช้สอบ A-Level Physics และยังเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับสอบกลางภาค ปลายภาคได้อีกด้วย


เรียน A-Level ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว

สำหรับคนไหน ที่สนใจ เรียน A-Level ฟิสิกส์ ตัวต่อตัว ตัวต่อตัว สามารถติดต่อได้ทาง ID LINE @chulatutor และ คนไหนสนใจเรียนออนไลน์ สามารถดูตัวอย่างคอร์สเรียนได้ที่ด้านล่าง


Your Instructor


ครูพี่สิน CHULATUTOR
ครูพี่สิน CHULATUTOR
 • ปริญญาเอก วิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาฯ (กำลังศึกษา)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาฯ
 • นิสิตแลกเปลี่ยนโครงการ Disaster Resillient Country ของKyoto University(ทุนสนับสนุน จาก JICA)
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมโยธา จุฬาฯ
 • สอวน.เคมี ปี 2549
 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย GPA 3.78
 • ประสบการณ์สอนมากกว่า 10 ปี

Course Curriculum


  คอร์สเรียน A-Level Physics Online
Available in days
days after you enroll

Frequently Asked Questions


วิธีการชำระเงิน เรียน A-Level ฟิสิกส์ ออนไลน์
ชำระผ่านทางโอนเงิน กรุณาโอนค่าคอร์สเรียน 4,500 บาท มาที่ ธนาคารกสิกร ชื่อบัญชี พรพรรณ เลขที่บัญชี 026-234-9782 หลังกจากชำระเงิน ส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ LINE ID : @chulatutor (อย่าลืม @) โดยระบุ ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) , เบอร์โทร , อีเมล์ และสามารถเรียนได้ทันที ไม่เกิน 24 ชม.
มีเอกสารการเรียน A-Level Physics Online ให้ด้วยไหม ?
สามารถดาวน์โหลดเอกสาร A-Level Physics ได้ทันที หลังจากที่ผู้เรียนทำการชำระเงินในระบบเสร็จสมบูรณ์ โดยเอกสารที่ให้ Download จะอยู่ที่ Unit 2 (คลิปแรกของหลักสูตร)
เรียน A-Level ฟิสิกส์ Online ได้นานแค่ไหน ?
ระยะเวลาหลักสูตรจะอยู่ที่ 1 ปี
ทำไมต้องเลือกเรียน คอร์ส A-Level Physics ครูพี่สิน CHULA TUTOR ?
ครูพี่สินสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ มากกว่า 10 ปี สอนตั้งแต่เป็นนิสิต จุฬาฯ จน ปัจจุบัน จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน จึงทำรู้แนวข้อสอบ ว่าข้อสอบชอบออกตรงจุดไหน และรู้วิธีถ่ายทอดอย่างไร ให้น้องๆ เข้าใจและจำได้