CU-TEP คืออะไร คนที่วางแผนเรียนต่อจุฬา ต้องมีข้อมูลครบถ้วน

CU-TEP หรือ Chulalongkorn University Test of English Proficiency ถือเป็นอีกประเภทการสอบที่ได้รับความนิยม และมีชื่อเสียงมากของเมืองไทย โดยเฉพาะใครที่วางแผนจะเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำคะแนนไปใช้เพื่อยื่นสมัคร ลองมาศึกษาข้อมูลกันแบบครบถ้วนเลย


CU-TEP คืออะไร ?

CU-TEP คือ รูปแบบการทดสอบทักษะ ความรู้ทางภาษาอังกฤษ ดำเนินการโดยศูนย์ทดสอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผลคะแนนจะมีอายุ 2 ปี ในการใช้เพื่อยื่นสมัครเรียนต่อกับทางสถาบันทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา


ทำไมต้องสอบ CU-TEP ?

การสอบ CU-TEP มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อประเมินความรู้ ทักษะ และศักยภาพของบุคคลที่สนใจเข้าเรียนต่อกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสมือนเป็นเกณฑ์เบื้องต้นให้เกิดความมั่นใจว่า เมื่อเลือกเรียนแล้วจะสามารถจบได้ตามหลักสูตรที่มี และต่อยอดอนาคตของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ใครบ้างที่ต้องสอบ CU-TEP ?

คนที่จะสอบ CU-TEP แทบทั้งหมดจะเป็นผู้ที่สนใจเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งในระดับปริญญาตรี รวมถึงระดับบัณฑิตศึกษา (โท, เอก) ขณะที่บางคนต้องการนำคะแนนทดสอบนี้ไปใช้ยื่นสมัครงาน ยื่นเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือน ก็ทำได้เช่นกัน


สมัครสอบ CU-TEP อย่างไร ?

  1. เป็นการสมัครสอบออนไลน์ เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ www.register.atc.chula.ac.th 
  2. กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน เพื่อรับพาสเวิร์ดสำหรับการล็อกอิน 
  3. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ เลือกเมนูสมัครสอบ เลือกศูนย์สอบ รอบสอบ วันที่สอบ
  4. พิมพ์ใบการชำระเงินและชำระผ่านช่องทางที่ระบุภายในวัน-เวลาที่กำหนด
  5. ตรวจสอบสถานการณ์สมัครของตนเองภายใน 10.00 น. ของวันถัดไป
  6. เมื่อมีรายชื่อเรียบร้อย ก็พร้อมสำหรับการสอบตามวัน-เวลาที่กำหนดทันที


รายละเอียดการสอบ CU-TEP

การสอบ CU-TEP จะแบ่งการสอบออกเป็นทั้งหมด 3 พาร์ท ได้แก่ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing - Error Identification) รวม 120 ข้อ คะแนนรวม 120 คะแนน ให้เวลาสอบทั้งหมด 2 ชั่วโมง 10 นาที มีเนื้อหาการสอบ ดังนี้

1. CU-TEP พาร์ทการฟัง 

ข้อสอบ 40 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน ให้เวลาสอบ 60 นาที ข้อสอบจะเน้นการฟัง Short Dialogue, Long Dialogue, Talk

2. CU-TEP พาร์ทการอ่าน 

ข้อสอบ 60 ข้อ คะแนนรวม 60 คะแนน ให้เวลาสอบ 70 นาที ข้อสอบจะเน้น Cloze Reading, Passage Reading (Letter), Passage Reading (Article) 

3. CU-TEP พาร์ทการเขียน 

ข้อสอบ 30 ข้อ คะแนนรวม 30 คะแนน ให้เวลาสอบ 30 นาที ข้อสอบจะเน้น Error Identification ประเมินทักษะด้านโครงสร้างไวยากรณ์


CU-TEP สอบเมื่อไร ? 

ปกติแล้วการสอบ CU-TEP จะเปิดให้สอบเป็นประจำทุกเดือน เดือนละประมาณ 2 ครั้ง ผู้สนใจสามารถเช็กตารางการสอบแล้วเลือกสอบได้ตามความเหมาะสมของตนเองเลย เวลาสอบจะเป็นรอบเช้า 08.30 – 11.30 น. 


CU-TEP สอบที่ไหน ?

สถานที่สอบ CU-TEP จะมีการแบ่งออกตามการกำหนดของศูนย์สอบแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยความที่การสอบแต่ละรอบมีผู้สอบเป็นจำนวนมาก เมื่อสมัครแล้วทางระบบจะมีการระบุอาคารสอบให้อีกครั้ง ต้องเช็กข้อมูลให้ดี


CU-TEP (PBT) คือ

CU-TEP (PBT) คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากับทางสถาบัน รวมถึงใช้สมัครงาน เป็นการสอบแบบกระดาษ ประกาศผล 2 สัปดาห์ หลังการสอบ


CU-TEP (CBT) คือ

CU-TEP (CBT) คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษากับทางสถาบัน รวมถึงใช้สมัครงาน เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ ประกาศผลทันทีหลังการสอบ


CU-TEP & Speaking คือ

CU-TEP & Speaking คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบกระดาษ PBT สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ โดยจะเพิ่มเติมข้อสอบการพูดเข้าไปด้วย มี 3 ข้อ เวลาสอบ 30 นาที คะแนนสอบ CU-TEP ประกาศผลหลังสอบ 2 สัปดาห์ คะแนน Speaking ประกาศผลหลังสอบ 3 สัปดาห์ 


CU-TEP e-Package คือ

CU-TEP e-Package คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษตามแนวทางของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบคอมพิวเตอร์ CBT สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรี PBT สำหรับผู้สนใจเข้าเรียนต่อระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ รวมถึงหลักสูตรนานาชาติ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คะแนนสอบ CU-TEP ประกาศผลทันทีหลังสอบ คะแนน Speaking ประกาศผลหลังสอบ 1 สัปดาห์ 


ค่าสอบ CU-TEP (PBT) เท่าไร?

ค่าสอบ CU-TEP (PBT) การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามแนวทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสอบแบบกระดาษ ราคา 900 บาท


ค่าสอบ CU-TEP (CBT) เท่าไร?

ค่าสอบ CU-TEP (CBT) การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามแนวทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์ ราคา 2,500 บาท


ค่าสอบ CU-TEP & Speaking เท่าไร?

ค่าสอบ CU-TEP & Speaking การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามแนวทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสอบแบบกระดาษและทดสอบการพูด ราคา 2,900 บาท


ค่าสอบ CU-TEP e-Package เท่าไร?

ค่าสอบ CU-TEP e-Package เท่าไร? การทดสอบวัดความรู้และทักษะภาษาอังกฤษตามแนวทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นการสอบแบบคอมพิวเตอร์และทดสอบการพูด ราคา 4,000 บาท


เตรียมตัวสอบ CU-TEP

1. ประเมินทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนเอง

ต้องเริ่มจากการทำความเข้าใจเนื้อหาและแนวทางการสอบให้ชัดเจน จากนั้นจึงประเมินทักษะของตนเองในด้านภาษาอังกฤษว่ามีความรู้มากน้อยเพียงใด ถนัดด้านใดมากที่สุด และมีด้านไหนที่ต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อจะได้วางแผนอย่างเหมาะสม

2. หมั่นทำข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดให้บ่อย

การทำข้อสอบเก่าและทำแบบฝึกหัดเป็นประจำ จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้สอบได้เป็นอย่างดี รู้แนวทางเบื้องต้น ไม่กดดัน หรือเครียดมากเกินไป รวมถึงยังเก็งเนื้อหาที่คาดว่าจะออกสอบได้ง่ายขึ้น ยิ่งช่วงใกล้สอบแนะนำให้ทำพร้อมการจับเวลา

3. หาความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

พยายามมองหาความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเติมจากสิ่งรอบตัว เช่น การอ่านหนังสือ นิตยสาร บทความต่างประเทศ การฟัง ดูซีรี่ย์ สารคดี กีฬา ที่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

4. มองหาคอร์สติวเพิ่มศักยภาพให้ตนเอง

การมีคอร์สติวสอบ CU-TEP จะช่วยเพิ่มศักยภาพของผู้สอบได้มากขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นคอร์สฟรีตามอินเทอร์เน็ต หรือถ้าเป็นคอร์สกับติวเตอร์เฉพาะทางจะยิ่งช่วยสร้างความรู้ มีเทคนิค เคล็ดลับสำหรับนำไปใช้สอบและทำคะแนนได้ตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้